Jubileusz 60-lat Szkół ZDZ

23 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Była to okazja do zapoznania się z długoletnią historią funkcjonowania szkół ZDZ. Pierwsze szkoły powstały w roku 1959, gdy ówczesny Związek Zakładów Doskonalenia Więcej

Nowe Władze Związku ZDZ

W dniu 23 maja 2019 r. w Kielcach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, na którym podsumowano działalność Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz funkcjonowanie Władz Związku ZDZ w kadencji 2015 – 2018. Członkowie Krajowej Rady Związku ZDZ jednogłośnie udzielili Więcej