KATALOG SZKÓŁ ZDZ

Związek ZDZ jest jedyną organizacją pozarządową, która może pochwalić się tradycją prowadzenia szkół już ponad 60 lat.

ZDZ_logo_60lat-szkol

ZDZ prowadzą wszystkie typy szkół określone w ustawie o systemie oświaty.

W strukturze Związku ZDZ funkcjonuje obecnie blisko 300 szkół, w których naukę odbywa ponad 20 tyś. uczniów rocznie.

Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym jest realizowane w:

– 56 Szkołach Branżowych I Stopnia w których naukę odbywa 5 082 uczniów
– 43 Szkołach Policealnych w których naukę odbywa 1 183 uczniów
– 62 Technikach, w których naukę odbywa 8724 uczniów

Prowadzonych jest również:

– 20 Szkół Podstawowych
– 77 Liceów Ogólnokształcących
– 3 Szkoły Artystyczne

w których naukę odbywa łącznie 6 292 uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego zawartą w Katalogu Szkół ZDZ, zawierającym ofertę szkolną 12 z 19 Zakładów Doskonalenia Zawodowego:

POBIERZ KATALOG SZKÓŁ ZDZ

Poniżej została udostępniona oferta Szkół poszczególnych Zakładów Doskonalenia Zawodowego:

– ZDZ w Białymstoku: LINK
– Bydgoski ZDZ: LINK
– ZDZ w Katowicach: LINK
– ZDZ w Kielcach: LINK
– ZDZ w Krakowie: LINK
– ZDZ w Lublinie: LINK
– ZDZ w Łodzi: LINK
– ZDZ w Płocku: LINK
– WZDZ w Szczecinie: LINK
– ZDZ w Toruniu: LINK
– ZDZ w Warszawie: LINK
– ZDZ w Zielonej Górze: LINK

Zapraszamy !