Sieć ZDZZwiązek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
ul. Podwale 17
00-252 Warszawa
tel. 22 831 15 03
e-mail : sekretariat@zzdz.pl
www.zzdz.pl


Związek ZDZ zrzesza obecnie 22 Zakłady Doskonalenia Zawodowego,
które siecią swoich placówek edukacyjnych obejmują obszar całego kraju :

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel. 85 742 57 50
e-mail zdz@zdz.bialystok.pl
www.zdz.bialystok.pl

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 345 36 74/75
e-mail biuro@bzdz.pl
www.bzdz.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk
tel. 58 341 00 76 - 79
e-mail zdz@zdz.gda.pl
www.zdz.gda.pl

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 73 25
e-mail zdz@zdz.gorzow.pl
www.zdz.gorzow.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. 32 603 77 12
e-mail info@zdz.katowice.pl
www.zdz.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Biuro Zakładu
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
tel. 41 366 47 91
e-mail zdz@zdz.kielce.pl
www.zdz.kielce.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
ul. Wybickiego 3a
31-261 Kraków
tel. 12 634 58 55
e-mail poczta@zdz.krakow.pl
www.zdz.krakow.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15
20-109 Lublin
tel. 81 532 70 21
e-mail zdz@zdz.lublin.pl
www.zdz.lublin.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
18-402 Łomża
tel. 86 216 26 31
e-mail zdzlomza@o2.pl
www.zdz.lomza.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź
tel. 42 637 62 22
e-mail sekretariat@zdz.lodz.pl
www.zdz.lodz.pl

Warmińsko-Mazurski
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. 89 527 67 62
e-mail sekretariat@wmzdz.pl
www.wmzdz.pl

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel. 77 400 33 00
e-mail wzdz@wzdz.opole.pl
www.wzdz.opole.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 262 86 89
e-mail biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Metalowa 4
60-118 Poznań
tel. 61 868 54 17
e-mail sekretariat@zdz.poznan.pl
www.zdz.com.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
ul. Wilsona 12
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 24 04
e-mail zdzprzemysl@wp.pl
www.zdz-przemysl.com

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Al. J. Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów
tel. 17 862 80 93
e-mail biuro@zdz.rzeszow.pl
www.zdz.rzeszow.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
tel. 59 845 27 27
e-mail zdz@zdz.slupsk.pl
www.zdz.slupsk.pl

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie

pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
tel. 91 450 12 01
e-mail info@wzdz.pl
www.wzdz.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń
tel. 56 659 85 25
e-mail info@zdz.torun.pl
www.zdz.torun.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22 831 00 81
e-mail info@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
we Wrocławiu

ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław
tel. 71 372 32 14
e-mail dzdz@dzdz.edu.pl
www.dzdz.edu.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
tel. 68 329 59 00
e-mail sekr@zdz.zgora.pl
www.zdz.zgora.pl