Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

9 lutego br. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się ósma edycja „Dyplomatycznego Otwarcie Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Podczas wydarzenia czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz dyplomaci i ambasadorzy z całego świata dyskutowali o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 gości, w tym ponad 100 dyplomatów – ambasadorów i radców handlowych z 82 krajów.

To coroczne wydarzenie jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej. Poza podsumowaniem minionego roku, przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty i samorządy.

W wydarzeniu wzięli udział także Prezes Związku ZDZ Andrzej Piłat i Pełnomocnik Prezesa Rafał Górecki.

DOR 2023