Fundusze UE 2021-2027

Szanowni Państwo,

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich.
Korzystaliśmy z budżetów UE na lata: 2000-2006 (wstępując do UE w 2004 r.), 2007-2013, nadal korzystamy z tego na lata 2014-2020.

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro.

Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:

 • Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+ ,
 • Fundusz Spójności ,
 • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury ,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .

 

Oto programy, które będą realizowane w latach 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport. Pieniądze przeznaczone zostaną także na rozwój ochrony zdrowia, rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego; budżet: 113,4 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu korzystają głównie przedsiębiorcy oraz sektor nauki; budżet: 37,1 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: dzięki pieniądzom z programu może poprawić się sytuacja osób na zmieniającym się rynku pracy, nastąpi rozwój edukacji i usług zdrowotnych. Wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi i osób ze szczególnymi potrzebami; budżet: 18,8 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: program przyśpiesza podróż w cyfrową przyszłość. Zwiększy się dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwiną e-usługi. Wzmocnione zostanie cyberbezpieczeństwo oraz podniesione zostaną kompetencje cyfrowe społeczeństwa; budżet: 9,2 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: dodatkowym wsparciem objęta zostanie Polska Wschodnia. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój biznesu, transportu, obejmuje też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę; budżet: 12,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa: wsparcie wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej, zrównoważone rybołówstwo i ochrona żywych zasobów morza. Inwestycje w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Dbanie o bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów. Poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami; budżet: 2,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzą 3 progamy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich: realizacja działań wzmacniających potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne, np. w obszarze Funduszy Europejskich; budżet: 2,5 mld zł
 • 16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony będą wspierać przedsiębiorczość, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport; budżet: 155,4 mld zł

Info: funduszeeuropejskie.gov.pl

Zakłady Doskonalenia Zawodowego realizują wiele projektów z Funduszy Unijnych m.in. wspierających działalność szkół i edukację dorosłych. Tylko przez ostatnie 5 lat (2018-2022) w projektach ZDZ udział wzięło 116 795 osób.