I Kongres Kształcenia Dualnego

8 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się I Kongres Kształcenia Dualnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego rzemiosła oraz izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz inni zainteresowani tematyką kształcenia dualnego.

Celem Kongresu było podjęcie debaty przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego naprzemiennie w szkole oraz miejscu pracy.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz Związku ZDZ: Prezes ZZDZ Andrzej Piłat oraz Pełnomocnik Prezesa ZZDZ Rafał Górecki, który wziął także udział w panelu dyskusyjnym „Razem na rzecz kształcenia dualnego. Współpraca międzysektorowa”, gdzie omówił wieloletni wkład Zakładów Doskonalenia Zawodowego w polską edukację oraz ich działania związane z kształceniem zawodowym i praktyczną nauką zawodu.

DSC07243DSC07236DSC07081DSC07077-3

  zdjęcia: Narodowy Instytut Wolności