Inauguracyjne posiedzenie Centralnej Komisji Energetycznej

16 marca w Warszawie w siedzibie Związku ZDZ odbyło się inauguracyjne posiedzenie Centralnej Komisji Energetycznej (CKE) powołanej przy ZZDZ. Prezes Andrzej Piłat przywitał uczestników i wręczył nominacje dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza CKE. Następnie Przewodniczący – Sebastian Kogut i Zastępca Przewodniczącego – Zygmunt Frąk omówili takie zagadnienia jak:

  • • Cele i zadania CKE na kadencję 2023-2026.
  • • Funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych po zmianach wprowadzonych 1 lipca 2022 r.
  • • Forum ZZDZ jako platforma do wymiany informacji i doświadczeń. Ujednolicenie działalności Komisji  Kwalifikacyjnych funkcjonujących przy ZDZ.

 

CKE to powołany przy Związku ZDZ społeczny organ doradczy w sprawach szkolenia i egzaminowania w obszarze energetyki, inicjujący działania zapewniające wysoką jakość kształcenia i egzaminowania w celu utrzymania wiodącej pozycji ZDZ na ogólnopolskim rynku usług edukacyjnych.

 

20230316_111812CKE