Konferencja „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. W tym roku jej tematem było „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”. Konferencja zorganizowana była wspólnie przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) w partnerstwie ze Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ), Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Polską Izbą Motoryzacji (PIM).

ZRP_NOT_2

Głównym celem konferencji było eksponowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz wymiana poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym.Spotkanie otworzyło wystąpienie Pani Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), która mówiła o szansach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa oraz potrzebie jak najlepszego przygotowania uczniów na rzeczywistość Przemysłu 4.0.

ZRP_NOT_6

Wiceprezes FSNT-NOT – dr hab. Stefan Góralczyk, podkreślił, że nieprzewidywalność przyszłego zapotrzebowania rynku pracy powinna zmotywować do jak najlepszego przygotowania się na wyzwania przyszłości już dziś. Zbigniew Marchwiak, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Zastępca Prezesa ZRP zwrócił uwagę, że zmiany technologiczne i cyfryzacja wpływają nie tylko na rodzaj zadań, jakie wiążą się z nowym miejscem pracy, ale także na edukację i konieczność uczenia się nowych rzeczy.

ZRP_NOT_5

Konferencja była okazją do prezentacji aktualnych i perspektywicznych działań na rzecz wspierania kształcenia zawodowego. Na konferencji wystąpili eksperci:

– dr Andrzej Stępnikowski (Związek Rzemiosła Polskiego) – „Kompetencje mistrza w gospodarce 4.0”
– Roman Kantorski (Polska Izba Motoryzacji) – „Luki kompetencyjne uczniów i nauczycieli zawodu w kształceniu dla potrzeb przemysłu 4.0”
– Rafał Górecki (Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ”
– Magda Soczyńska (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) – „Nowe perspektywy i założenia Programu Erasmus na lata 2021-2027 – szanse i możliwości kształcenia zawodowego”
– dr hab. inż. Włodzimierz Adamski (członek Komitetu N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej) – „Jak kształcić do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy”
– Jolanta Więsyk (członek Komitetu N-T Doskonalenia Kadr) oraz Irena Gudowska (Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT) – „Kształcenie zawodowe na potrzeby rozwijającego się rynku usług branży przyrodniczej”

ZRP_NOT_1

Na sali obecni byli liczni przybyli przedstawiciele Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) oraz Zarządu Głównego Związku ZDZ. Pełnomocnik Prezesa Związku ZDZ – Rafał Górecki przedstawił prezentację pt. „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ”.

ZRP_NOT_3

Więcej informacji znajduje się na stronie ZRP, gdzie dostępne są także prezentacje – link
oraz na stronie NOT – link.

(Opublikowane zdjęcia zostały wykonane przez ZRP oraz NOT).