Statystyki Związku ZDZ za rok 2022

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) jest związkiem stowarzyszeń oświatowych i naukowo-technicznych skupiającym 22 Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), które tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju. ZDZ prowadzą m.in. szkoły publiczne i niepubliczne, praktyczną naukę zawodu oraz kursy zawodowe. Poniżej przedstawiamy zbiorcze statystyki szkolne i kursowe za rok 2022.

Statystyki Związku ZDZ sporządzone na podstawie sprawozdań ZDZ za rok 2022:

Rok szkolny 2022/2023:

 • 241 szkół – 23 445 uczniów
 • praktyczna nauka zawodu – 9 876 uczniów i młodocianych pracowników
 • 1 szkoła wyższa – 250 studentów
 • 5 żłobków – 99 dzieci
 • 6 przedszkoli – 624 dzieci
 • 1 dzienny dom pobytu dla seniorów – 11 osób

 

Statystyki kursowe za rok 2022:

 • Liczba przeprowadzonych form kształcenia – 12 307
 • Liczba słuchaczy – 108 824
 • Liczba placówek kształcenia kursowego – 179
 • Liczba placówek prowadzących kursy akredytowane przez Kuratora Oświaty – 52
 • Liczba pracowni specjalistycznych – 450

 

Wśród najczęściej organizowanych kursów znalazły się m.in.:

 • Kurs dla kandydatów na kierowców kategorii B
 • Obsługa wózków jezdniowych
 • Kadry i płace
 • Kursy dla księgowych
 • Kursy spawalnicze (różne metody)
 • Przygotowanie do weryfikacji uprawnień elektroenergetycznych
 • Kursy językowe
 • Operatorzy maszyn i urządzeń
 • Kursy pedagogiczne
 • i wiele innych

 

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej znajdują się na stronach poszczególnych ZDZ.