Związek ZDZ

Ogólnopolska Sieć Placówek Oświatowych

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) jest związkiem stowarzyszeń oświatowych i naukowo-technicznych skupiającym 22 Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), które tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

Ofertę edukacyjną ZDZ charakteryzuje szczególny nacisk na kształcenie praktyczne, dopasowanie do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań społecznych, w oparciu o najnowsze trendy technologiczne i kierunki rozwoju gospodarczego.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkoli, szkół, szkoły wyższej, ośrodków kształcenia zawodowego i warsztatów szkoleniowych, zamieszczoną na stronach internetowych.


Nasze atuty:

» Ogólnopolski zasięg
» Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
» Wieloletnie doświadczenie i tradycja
» Własna baza lokalowa

» Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie bazy dydaktycznej
» Bank autorskich programów nauczania
» Wysoko wykwalifikowana kadra
» Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
» Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
» Doradztwo zawodowe i walidacyjne
» Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
» Nowoczesne metody nauczania
» Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami