Związek ZDZ

Ogólnopolska Sieć Placówek Oświatowych
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 22 Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), których tradycja sięga nierzadko lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, celem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie. Razem ZDZ tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i warsztatów szkoleniowych, zamieszczoną na stronach internetowych. Z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie.


Nasze atuty:
 • Zasięg ogólnopolski
 • Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
 • Wieloletnie doświadczenie i tradycja
 • Własna baza lokalowa
 • Bank autorskich programów nauczania
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
 • Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Doradztwo zawodowe
 • Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami
 • Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
 • Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się