Związek ZDZ

Ogólnopolska Sieć Placówek Oświatowych

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 22 Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), których tradycja sięga nierzadko lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, celem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie. Razem ZDZ tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i warsztatów szkoleniowych, zamieszczoną na stronach internetowych. Z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie.


Nasze atuty:

» Zasięg ogólnopolski
» Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
» Wieloletnie doświadczenie i tradycja
» Własna baza lokalowa
» Bank autorskich programów nauczania
» Wysoko wykwalifikowana kadra
» Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
» Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
» Doradztwo zawodowe
» Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
» Nowoczesne metody nauczania
» Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami
» Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
» Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się