Trwa nabór do szkół ZDZ !

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz słuchaczy do składania dokumentów rekrutacyjnych do naszych szkół dziennych i zaocznych w całym Kraju! Dysponujemy największą bazą w Polsce i oferujemy najkorzystniejsze warunki w naszych placówkach edukacyjnych! Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie szkół w edukacyjnej ofercie Więcej

Jubileusz 60-lat Szkół ZDZ

23 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Była to okazja do zapoznania się z długoletnią historią funkcjonowania szkół ZDZ. Pierwsze szkoły powstały w roku 1959, gdy ówczesny Związek Zakładów Doskonalenia Więcej

Nowe Władze Związku ZDZ

W dniu 23 maja 2019 r. w Kielcach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, na którym podsumowano działalność Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz funkcjonowanie Władz Związku ZDZ w kadencji 2015 – 2018. Członkowie Krajowej Rady Związku ZDZ jednogłośnie udzielili Więcej