Likwidacja ZDZ w Łomży

Z przykrością informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży zakończył swoją działalność edukacyjną z dniem 25 kwietnia br. W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny i dyskusji nad trudną sytuacją finansową ZDZ, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o jego rozwiązaniu Więcej

Posiedzenie Krajowej Rady ZZDZ

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie ZDZ w Katowicach odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, w którym udział wzięli przedstawiciele ZDZ z całego kraju. Obradom przewodniczył Pan Jacek Kwiatkowski – Przewodniczący Krajowej Rady Związku Więcej

Ranking Perspektywy 2024

11 stycznia br. został opublikowany ranking najlepszych liceów i techników Perspektywy 2024. Jak co roku w Rankingu Techników znalazły się szkoły prowadzone przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku: • Technikum w Suwałkach – 16 miejsce w województwie podlaskim. BZDZ Więcej