Pożegnanie Pana Jerzego Partyki

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu  24 stycznia br. w wieku 94 lat zmarł wieloletni zasłużony Wiceprezes Zarządu Związku ZDZ – Pan Jerzy Partyka.

Pracował jako nauczyciel, dyrektor szkół, wicedyrektor departamentu Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania a w latach 1972 – 1991 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku ZDZ ds. produkcji. Sprawował nadzór nad działalnością warsztatów Związku ZDZ, kształceniem teoretycznym i praktycznym w Zasadniczych Szkołach Zawodowych oraz nad inwestycjami.

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie, 2 lutego o godzinie 10:30 na Cmentarzu Bródnowskim (kościół murowany).

Składamy wyrazy współczucia współpracownikom, rodzinie oraz bliskim.