Oddział Związku ZDZ – Krajowe Centrum Akredytacji

Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji (egzaminowania) oraz procesów certyfikacji (nadawania) kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata.
Projekt powstał w 2015 r. przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) na podstawie regulacji i dyrektyw UE i zakłada współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami.
W 2017 r. na drodze kompleksowej reorganizacji został w pełni dostosowany do założeń wdrożonego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE – jest zgodny z wytycznymi EFS.
Krajowe Centrum Akredytacji jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) gwarantuje m.in. rozdzielność osobową i podmiotową procesów kształcenia i walidacji, ich etapowość oraz rzetelność podejmowanych działań na wszystkich etapach procesu.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KCA: https://kca.edu.pl/