Komisje Kwalifikacyjne ds. Energetyki

Osoby zajmujące się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zobowiązane są do posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wydanym przez specjalne komisje kwalifikacyjne. Komisje powoływane są przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 5 lat. Ich członkowie muszą wykazać się odpowiednim wykształceniem, wiedzą merytoryczną i doświadczeniem praktycznym, aby uzyskać prawo do egzaminowania.

Obecnie przy Zakładach Doskonalenia Zawodowego funkcjonuje 17 tego typu komisji:

 1. » Komisja nr 379 przy ZDZ Białystok
 2. » Komisja nr 230 przy BZDZ Bydgoszcz
 3. » Komisja nr 147 przy ZDZ Gdańsk
 4. » Komisja nr 267 przy WZDZ Gorzów Wlkp.
 5. » Komisja nr 354 przy ZDZ Katowice
 6. » Komisja nr 610 przy ZDZ Kraków
 7. » Komisja nr 102 przy ZDZ Łódź
 8. » Komisja nr 151 przy W-M ZDZ Olsztyn
 9. » Komisja nr  697 przy WZDZ Opole
 10. » Komisja nr 111 przy ZDZ Płock
 11. » Komisja nr 374 przy ZDZ Poznań
 12. » Komisja nr 078 przy ZDZ Rzeszów
 13. » Komisja nr 177 przy ZDZ Słupsk
 14. » Komisja nr 131 przy ZDZ Toruń
 15. » Komisja nr 105 przy ZDZ Warszawa
 16. » Komisja nr 077 przy DZDZ Wrocław
 17. » Komisja nr 241 przy ZDZ Zielona Góra


Od początku swojego istnienia komisje przeegzaminowały ponad 500 tyś osób.

ZDZ prowadzą także kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych, które od lat cieszą się dużą popularnością.