Galeria

70-lat Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

20 maja 2016 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 70-lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutu Spawalnictwa, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Krajowej Izby Gospodarczej i wielu innych instytucji i urzędów. Znaczną część obecnych stanowili także przedstawiciele Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całej Polski.

W trakcie części oficjalnej odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, po którym osoby zasłużone dla rozwoju edukacji, gospodarki i rzemiosła uhonorowano odznaczeniami państwowymi: Medalami Komisji Edukacji Narodowej i Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, odznaczeniami Związku Rzemiosła Polskiego oraz Związku ZDZ.

Następnie nagrody odebrali również laureaci i wyróżnieni uczniowie, biorący udział w konkursach jubileuszowych organizowanych przez ZDZ w Katowicach, ZDZ w Kielcach oraz ZDZ w Rzeszowie: fryzjerskim „Stylista XXI wieku”, plastycznym „Szkoła przyszłości”, „Turnieju glazurników szkół ZDZ”, Konkursie Wokalno-Muzycznym oraz Konkursie Wiedzy o Związku ZDZ.

W części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowali laureaci Konkursu Wokalno-Muzycznego oraz uczniowie szkół muzycznych ZDZ w Kielcach. Na tę szczególną okazję uczniowie ZDZ w Katowicach przygotowali etiudę teatralną pn. „Mały Książę i Róża” będącą połączeniem tańca i gry aktorskiej, gdzie wykorzystano także elementy pracy fryzjerskiej uczniów i prezentacji zwycięskich stylizacji konkursu „Stylista XXI wieku”. Przez cały czas trwania uroczystości, w głębi sali można było podziwiać również zwycięskie i wyróżnione prace konkursu plastycznego „Szkoła przyszłości”.

Uroczystość została zakończona oficjalnym bankietem w restauracji Cafe Zamek w Zamku Królewskim na warszawskiej Starówce.

 

« 1 z 13 »