Doradztwo

Doradztwo zawodowe
W okresie dynamicznej transformacji rynku edukacji i rynku pracy ważna jest pomoc, umożliwiająca samopoznanie się przed wyborami dotyczącymi przyszłości zawodowej – uczniów stających przed wyborem typu szkoły i kierunku kształcenia, dorosłych w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego lub przekwalifikowania się w przypadku utraty pracy. Takiej pomocy doradczej w Związku ZDZ udziela ponad 200 doradców zawodowych. Pomoc doradcza jest nieodpłatna, o ile dotyczy podejmowania kształcenia w szkołach i placówkach ZDZ.