Warsztaty

Praktyczna nauka zawodu
Warsztaty szkoleniowe ZDZ uzupełniają ofertę oświatową ZDZ o ważny element nauczania zawodu – praktykę. W odróżnieniu od pracowni i typowych warsztatów szkolnych, wprowadzają uczniów w całe bogactwo życia zawodowego, umożliwiając im nabycie nie tylko umiejętności praktycznych, ale i kompetencji pełnowartościowego pracownika.

Praca w warsztacie i równoległe przyswajanie teoretycznych podstaw zawodu w szkole przyśpieszają dorastanie adepta do roli odpowiedzialnego, zdolnego do wykonywania samodzielnych zadań pracownika, umiejącego współżyć w zespole, rozumiejącego współzależności zachodzące między procesami pracy.
 
Młodocianych pracowników i uczniów, realizujących w naszych warsztatach praktyczną naukę zawodu, powierzamy opiece doświadczonej, posiadającej wysokie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne kadry instruktorów.

Organizacja procesów produkcji i nauczania w warsztatach szkoleniowych ZDZ jest podporządkowana dwom podstawowym celom: z jednej strony zapewnia właściwą realizację programów dydaktycznych, z drugiej – spełnia wymogi ekonomicznego gospodarowania. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej harmonizacji procesu produkcji z dydaktyką.

Te walory pozwalają zaoferować możliwość praktycznej nauki zawodu nie tylko uczniom szkół ZDZ, ale także odbywanie praktyk uczniom innych okolicznych szkół.

Warsztaty prowadzi 14 Zakładów Doskonalenia Zawodowego:
 • ZDZ w Gdańsku prowadzi warsztat gdzie odbywa się nauka w zawodzie stolarz.
 • WZDZ w Gorzowie Wlkp. prowadzi warsztaty w których szkoli się w zawodach z branży metalowej, gastronomicznej oraz fryzjersko-kosmetycznej.
 • ZDZ w Lublinie prowadzi warsztat branży metalowej i stację obsługi pojazdów.
 • ZDZ w Łodzi prowadzi warsztaty gdzie odbywa się nauka w zawodach: ślusarz, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających.
 • W-M-ZDZ prowadzi warsztat branży budowlanej.
 • WZDZ w Opolu prowadzi warsztaty gdzie odbywa się nauka w zawodach: murarz, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektryk, ślusarz, elektromechanik, operator maszyn skrawających, drukarz, introligator, fryzjer.
 • ZDZ w Poznaniu prowadzi warsztat w którym odbywa się nauka w zawodzie obróbka skrawaniem.
 • ZDZ w Rzeszowie prowadzi warsztat branży metalowej.
 • ZDZ w Słupsku prowadzi warsztaty szkoleniowe w których odbywa się nauka w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 • WZDZ w Szczecinie prowadzi warsztaty branży stolarskiej, elektrycznej, elektro-mechanicznej oraz ślusarski.
 • ZDZ w Toruniu prowadzi warsztat w którym odbywa się nauka w zawodzie operator maszyn skrawających.
 • ZDZ w Warszawie prowadzi warsztat stolarski.
 • DZDZ we Wrocławiu prowadzi warsztat branży elektryczno-mechanicznej.
 • ZDZ w Zielonej Górze prowadzi warsztaty szkoleniowe gdzie odbywa się nauka w zawodach: betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, elektryk, ślusarz.