Statut

STATUT
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 14 września 2017 r.


StatutZwiązkuZDZ