Statut

STATUT
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 28 maja 2003 r.

 

Statut