Likwidacja ZDZ w Łomży

łomża (1)

Z przykrością informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży zakończył swoją działalność edukacyjną z dniem 25 kwietnia br.

W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny i dyskusji nad trudną sytuacją finansową ZDZ, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o jego rozwiązaniu i rozpoczęciu procedury likwidacji.

ZDZ w Łomży powstał w 2002, a jego misją była edukacja młodzieży i dorosłych. Przez wiele lat prowadził szkoły publiczne i niepubliczne dla młodzieży i dorosłych w takich zawodach, jak m.in.: fryzjer, piekarz, sprzedawca, murarz czy monter instalacji sanitarnych oraz organizował kursy zawodowe, np. przewóz towarów niebezpiecznych (ADR), kierowca wózków jezdniowych, pierwsza pomoc, kursy komputerowe, kursy z zakresu bhp i wiele innych.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady Związku ZDZ w dniu 16 maja br. w Katowicach Członkowie Rady, na wniosek Pani Prezes ZDZ w Łomży, podjęli uchwałę o skreśleniu ZDZ w Łomży z listy Członków Związku ZDZ. Od tej pory Związek ZDZ zrzesza 21 ZDZ.