Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w Katowicach

BCUW dniu 22 lutego w Katowicach miało miejsce oficjalne otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych. Honorowego otwarcia wydarzenia dokonał Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

To wyjątkowe wydarzenie było pełne emocji i inspiracji. Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli branży lotniczej oraz edukacyjnej, którzy wygłaszali inspirujące przemówienia.
 
Podczas ceremonii dr Sławomir Drelich, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia, zaznaczając, że jest to pierwsze oficjalnie otwarte Branżowe Centrum Umiejętności ze wszystkich, którym FRSE przyznała dofinansowanie.
 
Założyciele i partnerzy projektu BCU SkyPort – ZDZ w Katowicach (lider projektu), Politechnika Śląska Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (partner naukowy) oraz Śląski Klaster Lotniczy / Silesian Aviation Cluster (partner branżowy) z zaszczytem dokonali otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi, wprowadzając nas w erę nowych możliwości w edukacji lotniczej.
 
W ceremonii uczestniczyli m.in.:
Pan Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Pan Rafał Górecki, Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Pan Jerzy Wątroba, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Pani Anna Przybył, Dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort
Pan prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
Pan dr hab. inż. Jarosław Kozuba, Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
Pan Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pani Joanna Sekuła, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Marcin Krupa, Prezydent Katowic
Pan Rafał Adamczyk, I Wicewojewoda Śląski
Pan Piotr Kowalski, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego / Silesian Aviation Cluster
Pan J. Bulanda, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego / Silesian Aviation Cluster
 
Goście mieli okazję zwiedzić infrastrukturę BCU wyposażonego w najnowocześniejsze technologie obejmujące między innymi laboratoria robotyki lotniczej, zarządzania kryzysowego, służb operacyjnych lotnisk, pracownie obsługi dronów oraz Informatyki. Uczniowie i nauczyciele demonstrowali oraz udzielali wyjaśnień dotyczących funkcji nowoczesnego sprzętu, m.in. drukarek 3D, robotów, symulatora odprawy lotniskowej oraz narzędzi do rzeczywistości wirtualnej (VR), oraz umożliwiali każdemu z gości osobiście sprawdzenie, jak sprzęt działa w praktyce.
BCU SkyPort jest jedynym w Polsce i na Śląsku zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży lotniczej dla młodzieży i dorosłych do zawodów związanych z eksploatacją portów i terminali lotniczych.
 
To wydarzenie nie tylko symbolizuje kolejny krok w rozwoju sektora lotniczego w Polsce, ale również stanowi kluczowy moment dla edukacji i przygotowania przyszłych specjalistów lotniczych.
 
Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, szczególnie liderowi – ZDZ w Katowicach!
 
Relacja z wydarzenia znajduje się na stronie ZDZ w Katowicach i na Facebook’u.
Wszystkie informacje o działaniach SkyPort znajdują się na stronie: https://bcuskyport.katowice.pl/