Nadzór Instytutu Spawalnictwa

 

logo IS

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)

    Porozumienie z IS (3)  Porozumienie z IS (1)  Porozumienie z IS (2)

Wieloletnia współpraca ZZDZ z IS określona jest w cyklicznie podpisywanych Porozumieniach o współpracy. Aktualnie obowiązującym jest Porozumienie zawarte 7 listopada 2019 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 1 szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach ZDZ, objętych merytorycznym nadzorem IS, odbywa się w oparciu o modułowe programy nauczania opracowane przez ZG ZZDZ i uzgodnione z IS.

Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS, ZDZ wydają Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr. Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję IS (pkt 8 Porozumienia z IS).

 

Okładka Książki spawacza stare logo SRODEK stare logo3 SRODEK stare logo4 SRODEK stare logo5

KSISNEW1 KSISNEW2 KSISNEW3 KSISNEW4

Absolwent kursu otrzymuje Książkę Spawacza z logo ZDZ (pkt. 9 Porozumienia z IS),
której wzór został zaakceptowany przez Instytut Spawalnictwa .