ZDZ w Kielcach „Animatorem gospodarki” w konkursie Novator 2023

Z radością informujemy, że ZDZ w Kielcach wygrał w kategorii „Animator gospodarki” siedemnastej edycji konkursu Novator.

Konkurs Novator został zainicjowany przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2007 roku aby propagować innowacyjne rozwiązania, co czyni go jednym z najstarszych konkursów dedykowanych innowacjom przemysłowym w Polsce.

W tym roku statuetki przyznano w 5 dziedzinach: „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka-przemysł”, „Lider innowacyjności”, „Animator gospodarki” oraz „Młody novator.” ZDZ w Kielcach został wyróżniony w kategorii „Animator gospodarki” za długotrwałe tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i edukacji oraz wkład w ożywienie gospodarki regionu,

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Gratulujemy!

NOVATOR_ZDZ