Kontakt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biuro Zarządu Głównego ZZDZ
ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa

tel. 22 831 15 03,
sekretariat@zzdz.pl,
www.zzdz.pl
NIP 526-00-23-420
REGON 012076927
KRS 0000133022

 


 

Andrzej Piłat
Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ


Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)

Telefon : (22) 831 15 03
Faks : (22) 635 76 38
Email : sekretariat@zzdz.pl


Rafał Górecki
Pełnomocnik Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ
Dyrektor Pionu Oświatowego

Dyrektor Centrum Certyfikacji Programów (CCP)

Prezes Krajowego Centrum Akredytacji (KCA)
Telefon : (22) 635 19 59
Faks : (22) 635 76 38
Email : rafal.gorecki@zzdz.pl


Emilia Jarząbek
Główna Księgowa

Telefon : (22) 831 59 52
Faks : (22) 635 76 38
Email : finanse@zzdz.pl


Jadwiga Osińska-Grendel
Sekretariat

Telefon : (22) 831 15 03
Faks : (22) 635 76 38
Email : sekretariat@zzdz.pl


Janina Jackiewicz – Sikorska
Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr (CKK)
Pion Oświatowy

Telefon : (22) 831 96 15
Faks : (22) 635 76 38
Email : edukacja@zzdz.pl, ckk@zzdz.pl


Maria Trębicka
Pion Oświatowy

Telefon : (22) 831 96 15
Faks : (22) 635 76 38
Email : edukacja@zzdz.pl


Dorota Król
Pion Oświatowy

Telefon : (22) 831 59 52
Faks : (22) 635 76 38
Email : edukacja@zzdz.pl


Andrzej Pręgowski
Administracja i Kadry

Telefon : (22) 831 00 51
Faks : (22) 635 76 38
Email : administracja@zzdz.pl