Kontakt

ZWIĄZEK ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Biuro Zarządu Głównego ZZDZ
ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa
tel. 22 831 15 03, sekretariat@zzdz.pl, www.zzdz.pl

NIP 526-00-23-420, REGON 012076927, KRS 0000133022


Rafał Górecki
Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ
e-mail: rafal.gorecki@zzdz.pl

  • Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)
  • Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Kompetencji  (PARP)
  • Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych
  • Członek Sektorowej Rady ds. Handlu (PARP, KIG)
  • Członek Rady Interesariuszy ZSK (MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki)
  • Członek Komitetu Edukacji Zawodowej (KIG – Krajowa Izba Gospodarcza) 

Andrzej Piłat
Doradca Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ
e-mail: sekretariat@zzdz.pl


Emilia Jarząbek
Główny Księgowy
telefon: (22) 831 59 52
e-mail: finanse@zzdz.pl


Jadwiga Osińska-Grendel
Sekretariat
telefon: (22) 831 15 03
e-mail: sekretariat@zzdz.pl


Janina Jackiewicz – Sikorska
Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr (CKK)
Pion Oświatowy
t
elefon: (22) 831 96 15
e-mail: edukacja@zzdz.pl, ckk@zzdz.pl


Maria Trębicka
Pion Oświatowy
t
elefon: (22) 831 96 15
e-mail: edukacja@zzdz.pl


Dorota Król
Pion Oświatowy
t
elefon: (22) 831 96 15
e-mail: edukacja@zzdz.pl


Krzysztof Bukowski
Administracja
t
elefon: (22) 831 00 51
e-mail: administracja@zzdz.pl