KOMISJE

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego prowadząc działania edukacyjne w wielu obszarach zawodowych i mając na uwadze troskę o wysoką jakość swoich usług, dużą wagę przywiązuje do współpracy z przedstawicielami poszczególnych branż zawodowych. W tym celu w ZZDZ powoływane są komisje do spraw szkolenia dla potrzeb określonych kwalifikacji. Jedną z pierwszych takich komisji była utworzona wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego Komisja ds. Szkolenia Kadr dla Rzemiosła, która określała standardy kształcenia czeladników i mistrzów w rzemiośle.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie w latach 70-tych na kadry dla turystyki powołano, dzięki współpracy z ówczesnym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisję ds. Kształcenia Kadr dla Potrzeb Turystyki. Dzięki pracy tej Komisji w ZZDZ nastąpił rozwój kształcenia, którego absolwenci nabywali kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pensjonatów, zajazdów, moteli, gospód, małej gastronomii itp..

Obecnie w Związku ZDZ funkcjonują:

– Centralna Komisja Spawalnicza – Więcej …

– Komisje Kwalifikacyjne ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Więcej …

– Komisja Programowa – Więcej …

– Komisja Odznaczeń – Więcej …

Centralna Komisja Energetyczna – Więcej…