KCA

KCA_logo

 

Zarząd Główny Związku ZDZ, działając na prośbę Zakładów Doskonalenia Zawodowego o stworzenie systemu walidowania i certyfikowania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, nieregulowanych przez system państwowy, opracował projekt pozwalający na zorganizowanie przy ZDZ Regionalnych Centrów Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

Projekt powstał we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i zakłada współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami. Podstawą stworzenia systemu jest porozumienie Prezesów KIG i Zarządu Głównego Związku ZDZ w sprawie powołania Krajowego Centrum Akredytacji (KCA). Jest to placówka działająca przy Zarządzie Głównym Związku ZDZ, która nie jest związana z procesem kształcenia. Na wniosek Prezesa ZDZ dokonuje ona akredytacji ZDZ do powołania RCWEiC. Podstawą akredytacji oprócz wniosku jest karta oceny działalności ZDZ w zakresie zgłoszonego do akredytacji Regionalnego Centrum.

Dokumentacja:

  • Porozumienie pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) a Związkiem ZDZ

    KCA_porozumienie

  • Akt powołania Krajowego Centrum Akredytacji

    KCA_akt_powolania_KCA

 

 

RCWEIC_logo

 

Istotą ww. przedsięwzięcia jest powołanie przy ZDZ niezależnego Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC), jako placówki niezwiązanej bezpośrednio z procesem kształcenia i działającej w ścisłej współpracy z lokalnym środowiskiem gospodarczym. Jej forma organizacyjna pozwala prowadzić potwierdzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych  zarówno absolwentów kursów, jak też osób, które zdobyły je np. w procesie pracy czy samokształcenia – ma charakter otwarty na wszystkie osoby zainteresowane walidacją i certyfikacją kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przewiduje także wzór certyfikatu i suplementu wspólny dla wszystkich RCWEiC.

Dokumentacja: