60-lecie Szkół ZDZ

ZDZ_logo_60lat-szkol23 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Była to okazja do zapoznania się z długoletnią historią funkcjonowania szkół ZDZ. Pierwsze szkoły powstały w roku 1959, gdy ówczesny Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła uzyskał zezwolenie Ministerstwa Oświaty na prowadzenie własnych zasadniczych szkół zawodowych dla młodocianych. W roku 1962 nastąpiła zmiana nazwy na Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. W roku 1965 niepaństwowe szkoły ZDZ uzyskały status szkół państwowych, dzięki czemu uczniowie po ich zakończeniu mogli kontynuować naukę w szkole wyższego stopnia. Następnie w roku 1976 uzyskano pozwolenie na prowadzenie podstawowych studiów zawodowych oraz klas uzawodowionych dla młodocianych pracujących w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych. Dzięki nowej ustawie o systemie oświaty wydanej w 1991 roku nastąpił bardzo dynamiczny rozwój szkolnictwa niepublicznego. W tym okresie na terenie całej Polski rozszerzona została oferta szkół ZDZ o szkoły policealne, technika oraz licea ogólnokształcące. Rozpoczęto również kształcenie na kierunkach: kosmetycznym, fryzjerskim, gastronomicznym w zawodzie kucharz, obsługa ruchu turystycznego, księgowym, informatycznym oraz na kierunku z zakresu zarządzania, prawa i finansów firmy.

Aktualnie w strukturze Związku ZDZ funkcjonuje blisko 250 szkół dla młodzieży i dorosłych, w których uczy się ponad 20 tysięcy uczniów. Szkoły ZDZ posiadają 315 szkolnych pracowni oraz 20 warsztatów szkoleniowych, w których odbywa się nauka zawodu oraz zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: technik logistyk, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk. Oferta szkół poszerzana jest stale o nowe kierunki kształcenia, takie jak: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik portów i terminali, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody, technik realizacji dźwięku czy terapeuta zajęciowy.

Szkoły ZDZ to innowacyjne placówki edukacyjne, szybko reagujące na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia dla młodzieży i dorosłych, rozbudowana i dobrze wyposażona baza dydaktyczna na terenie całego kraju, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach otwarta na innowacje pedagogiczne, współpraca z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi to zalety, które stale umacniają markę ZDZ.

Szkoły ZDZ stanowią największą w kraju sieć placówek edukacyjnych wpierających kształcenie publiczne. Ich mury opuściło już ponad 300 tysięcy absolwentów.

W uroczystej Gali z okazji 60-lecia szkół ZDZ wzięli udział przedstawiciele władz Związku ZDZ z całej Polski, dyrektorzy szkół ZDZ, nauczyciele, pracownicy ZDZ oraz wielu zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Senatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, WUP, OHP, starostowie powiatów, burmistrzowie miast, przedstawiciele służb mundurowych – policji, wojska, straży pożarnej oraz wielu innych przedstawicieli urzędów, instytucji i organizacji regionu świętokrzyskiego.

Po wystąpieniu Prezesa ZG ZZDZ Andrzeja Piłata, który przedstawił historię i stan obecny szkół ZDZ, wyemitowano przygotowany z okazji jubileuszu film prezentujący historię tworzenia szkół przy ZDZ, zmiany jakie się w nich dokonywały na przestrzeni lat oraz charakterystykę obecnie funkcjonujących szkół ZDZ.


Podczas oficjalnej części uroczystości Kurator Świętokrzyski Kazimierz Mądzik wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej szczególnie zasłużonym dla oświaty nauczycielom szkół ZDZ. Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ Jacek Kwiatkowski z Prezesem Zarządu Głównego ZZDZ Andrzejem Piłatem wręczyli osobom zasłużonym dla ZDZ srebrne, złote i rubinowe odznaki „Za Zasługi dla ZDZ”. Odczytano także Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 60-lecia szkół skierowane do Związku ZDZ przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których podkreślono znaczący udział szkół ZDZ w edukacji młodzieży i dorosłych oraz ich rolę w systemie oświaty. Objęcie wydarzenia honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej nadało mu bardzo uroczystego i wyjątkowego charakteru.

patronatMEN

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego ZDZ medalami KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali:

 • » Małgorzata Berbeś-Piórkowska (Kielce)
 • » Leszek Bucki (Kielce)
 • » Paweł Duzdowski (Bydgoszcz)
 • » Marta Fendor (Łódź)
 • » Jolanta Głośny (Katowice)
 • » Barbara Gotowicka (Płock)
 • » Waldemar Kołdej (Kielce)
 • » Ewa Sylwia Lipińska (Kielce)
 • » Jolanta Markiewicz (Kielce)
 • » Agnieszka Olszowy (Katowice)
 • » Teresa Krystyna Polańska (Łódź)
 • » Anna Przybył (Katowice)
 • » Beata Pokrzywińska-Rogosz (Kielce)
 • » Agata Rydzewska (Warszawa)
 • » Aneta Werońska (Kielce)


Następnie działacze społeczni i pracownicy Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całej Polski uhonorowani zostali przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie srebrnymi, złotymi i rubinowymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ”. Uroczystego wręczenia odznak dokonali Przewodniczący Krajowej Rady ZZDZ Jacek Kwiatkowski i Prezes Zarządu Głównego Związku ZZDZ Andrzej Piłat.

Srebrnymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ” odznaczeni zostali:

 • » Tomasz Janicki (Toruń)
 • » Alicja Lament (Radom)
 • » Adam Lewandowski (Nowe Miasto nad Pilicą)
 • » Kinga Stefańczyk-Smolarz (Kielce)
 • » Marcin Tusiński (Toruń)
 • » Monika Zając (Kielce)


Złotymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ” odznaczeni zostali:

 • » Łukasz Baranowski (Radom)
 • » Paweł Chabielski (Kielce)
 • » Alicja Górna (Toruń)
 • » Łukasz Lewicki (Przemyśl)
 • » Mariusz Łangowski (Toruń)
 • » Kazimierz Mądzik (Kielce)
 • » Marianna Pawelec (Kielce)
 • » Konrad Piotrowski (Toruń)
 • » Tomasz Władysław Pleban (Kielce)
 • » Adela Prachowska (Przemyśl)
 • » Wojciech Skurkiewicz (Radom)
 • » Monika Staniek (Kielce)
 • » Józef Tyburczy (Kielce)
 • » Zbigniew Wojciechowski (Kielce)
 • » Andrzej Wójtowicz (Radom)


Rubinowymi odznakami „Za zasługi dla ZDZ” odznaczeni zostali:

 • » Stanisław Firleta (Katowice)
 • » ks. Bp Marian Florczyk (Kielce)
 • » Janina Jackiewicz-Sikorska (Warszawa)
 • » Halina Kasznia (Katowice)
 • » Anna Klatt (Katowice)
 • » Paweł Kołakowski (Poznań)
 • » Katarzyna Krajewska-Wątroba (Kielce)
 • » Andrzej Pietrzyk (Nowe Miasto nad Pilicą)
 • » Andrzej Pręgowski
 • » Bogusław Suchocki (Toruń)
 • » Ewa Wasylkowska (Katowice)

W części artystycznej Gali swoje umiejętności artystyczne ze specjalnie na tę okazję przygotowanym programem zademonstrowali uczniowie szkół ZDZ z Kielc i ZDZ z Katowic. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, grę na instrumentach muzycznych oraz pokazy „Praca ze światłem” i „We krwi skąpani – powstaniemy”, do którego inspiracją była ubiegłoroczna, 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W kuluarach umieszczono ekspozycję prac plastycznych uczniów ZDZ w Katowicach o tematyce nawiązującej do jubileuszu 60-lecia Szkół ZDZ.