Komisja Programowa

Komisja Programowa ZG ZZDZ
Głównym celem funkcjonowania Komisji Programowej jest koordynacja prac związanych z oceną, zatwierdzaniem i wydawaniem programów i materiałów dydaktycznych/skryptów dla potrzeb Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Komisja Programowa przy ZG ZZDZ funkcjonuje od 1969 roku.
Do zadań Komisji należy:
  • Analiza i ocena merytoryczna przedłożonych projektów programów i materiałów dydaktycznych
  • Ocena przydatności przedłożonych projektów programów i materiałów dydaktycznych dla potrzeb ZDZ
  • Ustalanie ewentualnych zmian, poprawek, uzupełnień
  • Weryfikacja po naniesieniu ustalonych poprawek, redagowanie programów i materiałów dydaktycznych/skryptów
  • Zatwierdzanie programów i materiałów dydaktycznych do druku i rozpowszechniania w ZDZ
  • Dokumentowanie prac Komisji
W ramach prac Komisji opracowano i wydano ponad 1200 programów nauczania kursowego.

 

Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego, stowarzyszone w Związku ZDZ,  są uprawnione do korzystania z programów nauczania kursowego wydawanych przez Zarząd Główny Związku ZDZ.