Seminarium oświatowe Związku ZDZ

W dniach 24-25 października w hotelu Uroczysko w Kielcach odbyło się seminarium dla osób kierujących pionami kształcenia w ZDZ pod hasłem „Innowacyjność w działalności Zakładów Doskonalenia Zawodowego na przykładzie ZDZ w Kielcach” zorganizowane przez Centrum Kształcenia Kadr (CKK) i ZDZ w Kielcach.

Pierwszego dnia prelegenci mówili m.in. o:

– zmianach w Bazie Usług Rozwojowych – Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor WUP w Kielcach;

– praktycznych aspektach awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli – Pan Michał Kowalski – Radca Prawny;

– zawodach przyszłości – jak nowe technologie wpływają na kompetencje uczniów – Pani Monika Nowicka – Prezes Ei System;

– realizacji bieżącej strategii i planach dalszego rozwoju Krajowego Centrum Akredytacji – Pan Rafał Górecki – Prezes Związku ZDZ;

– organizacji procesu nauczania w branżowej szkole II stopnia – Pani Katarzyna Kaczmarek-Wolska, Pani Marzena Miszczak – ZDZ w Kielcach.

 

Drugiego dnia seminarium odbyła się prezentacja szkół im. 72 Pułku Piechoty i Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu dokonana przez Panią Katarzynę Kołodziejską – Dyrektor CKZ w Radomiu.

Następnie Pan Michał Staniak, Dyrektor Ekonomiczny ZDZ w Kielcach, opowiedział o powstającym Branżowym Centrum Umiejętności.