Kurs dla Głównych Księgowych ZDZ

W dniu 22 listopada Centrum Kształcenia Kadr działające przy Związku ZDZ zorganizowało w Warszawie kurs dla Głównych Księgowych ZDZ pt. „Aktualne zmiany w ustawie VAT (KSeF, SLIM VAT-3), PDOP i PDOF w świetle stowarzyszeń oświatowych prowadzących działalność statutową i gospodarczą”.

W trakcie spotkania prowadzący omówił następujące tematy:

  • Krajowy System e-faktur (KSeF)
  • SLIM VAT 3
  • Zmiany w prawie podatkowym od 2024 r.

 

Dla uczestników kursu była to okazja do zapoznania się z nadchodzącymi zmianami i przygotowania się do nich. Mogli także wymienić się swoimi doświadczeniami i omówić bieżące problemy.