Władze

Władze Związku ZDZ w kadencji 2023-2026
Wybrane podczas sprawozdawczo-wyborczego posiedzenia
Krajowej Rady Związku ZDZ w dniu 25 maja 2023 r.

Krajowa Rada

Przewodniczący:
• Jacek Kwiatkowski (ZDZ Katowice)
Wiceprzewodniczący:
• Jerzy Wątroba (ZDZ Kielce)
Członkowie:
• Zdzisław Wilczko, Barbara Wilczyńska (ZDZ Białystok)
• Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)
• Sławomir Konieczny, Anna Węglarz (ZDZ Gdańsk)
• Barbara Zarakowska, Marta Domin (WZDZ Gorzów Wlkp.)
• Jacek Kwiatkowski, Halina Kasznia (ZDZ Katowice)
• Jerzy Wątroba, Małgorzata Berbeś-Piórkowska (ZDZ Kielce)
• Piotr Chudy (ZDZ Kraków)
• Jerzy Doboszewicz (ZDZ Lublin)
• Halina Małż (ZDZ Łomża)
• Katarzyna Grabowiecka, Emilia Sobczak (ZDZ Łódź)
• Radosław Szutowicz, Sebastian Kogut (W-M ZDZ Olsztyn)
• Małgorzata Dec, Ewa Medolińska (WZDZ Opole)
• Alina Lewicka, Monika Owczarska (ZDZ Płock)
• Mariusz Mikołajczak, Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
• Renata Lewicka (ZDZ Przemyśl)
• Wojciech Szwagiel, Janusz Dymek (ZDZ Rzeszów)
• Roman Nowak, Michał Anioł (ZDZ Słupsk)
• Krzysztof Osiński (WZDZ Szczecin)
• Ewa Wasilewska, Tomasz Janicki (ZDZ Toruń)
• Krzysztof Łuka, Robert Lenart, Zenon Dziołak,  Andrzej Piłat (ZDZ Warszawa)
• Andrzej Żurek (DZDZ Wrocław)
• Jerzy Stawski, Renata Jasińska (ZDZ Zielona Góra)
• Rafał Górecki (Związek ZDZ Oddział w Warszawie – KCA)

 Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
• Andrzej Piłat (ZDZ Warszawa)
Członkowie:
• Barbara Zarakowska (WZDZ Gorzów Wlkp.)
• Krzysztof Osiński (WZDZ Szczecin)
• Zenon Dziołak (ZDZ Warszawa)
• Tomasz Janicki (ZDZ Toruń)

Zarząd
Prezes:
• Rafał Górecki (Związek ZDZ)
Wiceprezesi:
• Zdzisław Wilczko (ZDZ Białystok)
• Krzysztof Łuka (ZDZ Warszawa)
Członkowie:
• Katarzyna Grabowiecka (ZDZ Łódź)
• Dariusz Wątroba (ZDZ Kielce)
• Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)
• Piotr Chudy (ZDZ Kraków)
• Marcin Jakubowski (ZDZ Katowice)
• Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
• Radosław Szutowicz (W-M ZDZ Olsztyn)