Władze

Władze Związku ZDZ w kadencji 2019-2022
Wybrane podczas sprawozdawczo-wyborczego posiedzenia
Krajowej Rady Związku ZDZ w dniu 23 maja 2019 r.

zzdz-KR   zzdz-KR2

Krajowa Rada
Przewodniczący:
• Jacek Kwiatkowski (ZDZ Katowice)
Wiceprzewodniczący:
• Jerzy Wątroba (ZDZ Kielce)
Członkowie:
• Zdzisław Wilczko, Barbara Wilczyńska (ZDZ Białystok)
• Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)
• Sławomir Konieczny (ZDZ Gdańsk)
• Zbigniew Staszak (ZDZ Gorzów Wlkp.)
• Jacek Kwiatkowski, Halina Kasznia (ZDZ Katowice)
• Jerzy Wątroba, Ewa Holisz (ZDZ Kielce)
• Zygmunt Chudy, Piotr Chudy (ZDZ Kraków)
• Marek Małyszko, Małgorzata Wróblewska (ZDZ Lublin)
• Zbigniew Mieczkowski (ZDZ Łomża)
• Katarzyna Grabowiecka, Marta Fendor (ZDZ Łódź)
• Henryk Narwojsz, Cezary Krawczyński (W-M ZDZ Olsztyn)
• Ryszard Dziubandowski (WZDZ Opole)
• Alina Lewicka, Anna Rybicka (ZDZ Płock)
• Mariusz Mikołajczak, Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
• Renata Lewicka (ZDZ Przemyśl)
• Wojciech Szwagiel, Janusz Dymek (ZDZ Rzeszów)
• Tadeusz Micuński (ZDZ Słupsk)
• Krzysztof Osiński (WZDZ Szczecin)
• Ewa Wasilewska, Tomasz Janicki (ZDZ Toruń)
• Robert Lenart, Grażyna Zalewska, Zenon Dziołak,  (ZDZ Warszawa)
• Tadeusz Ignatowicz, Zygmunt Kozłowski, Andrzej Żurek (DZDZ Wrocław)
• Jerzy Stawski, Renata Jasińska (ZDZ Zielona Góra)
• Rafał Górecki (Krajowe Centrum Akredytacji / Związek ZDZ Oddział w Warszawie)

 Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca:
• Alina Lewicka (ZDZ Płock)
Członkowie:
• Waldemar Warlikowski (Warszawa)
• Katarzyna Grabowiecka (ZDZ Łódź)

• Zenon Dziołak (ZDZ Warszawa)
• Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)

Zarząd Główny
Prezes:
• Andrzej Piłat (Warszawa)
Wiceprezesi:
• Robert Lenart (ZDZ Warszawa)
• Zdzisław Wilczko (ZDZ Białystok)
Członkowie:
• Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
• Rafał Górecki (Krajowe Centrum Akredytacji / Związek ZDZ Oddział w Warszawie)
• Dariusz Wątroba (ZDZ Kielce)
• Zbigniew Staszak (WZDZ Gorzów Wlkp)
• Cezary Krawczyński (W-M ZDZ Olsztyn)
• Krzysztof Osiński (ZDZ Szczecin)
• Marcin Jakubowski (ZDZ Katowice)