Komisja Odznaczeń

Odznaka „Za zasługi dla ZDZ” jest zaszczytnym wyróżnieniem, przyznawanym pracownikom Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Zarządu Głównego Związku ZDZ, działaczom społecznym oraz osobom prawnym.

Odznaka jest trzystopniowa:

  • » rubinowa,
  • » złota
  • » srebrna


Odznaki przyznaje Zarząd Główny Związku ZDZ po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaczeń powołaną przez Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ.

Do zadań Komisji należy:

  • » Zbieranie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla ZDZ”
  • » Przygotowywanie legitymacji i odznak do wręczenia
  • » Dokumentowanie prac Komisji


Odznaki przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Święta Pracowników Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Zakładów Doskonalenia Zawodowego lub w dniach mających szczególne znaczenie dla zakładów doskonalenia zawodowego i Zarządu Głównego Związku ZDZ.

IMG_20151215_103236 IMG_20151215_103152