Nowe Władze Związku ZDZ

W dniu 23 maja 2019 r. w Kielcach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, na którym podsumowano działalność Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz funkcjonowanie Władz Związku ZDZ w kadencji 2015 – 2018. Członkowie Krajowej Rady Związku ZDZ jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Związku ZDZ za kadencję 2015-2018.

W części wyborczej delegaci Zakładów Doskonalenia Zawodowego na drodze głosowania wybrali nowe władze Związku ZDZ na lata kadencji 2019 – 2022. Przewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ ponownie został wybrany Prezes Zarządu ZDZ Katowice – Jacek Kwiatkowski. Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ – Prezes Zarządu ZDZ Kielce – Jerzy Wątroba. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Prezes Zarządu ZDZ Płock – Alina Lewicka. Prezesem Zarządu Głównego Związku ZDZ ponownie został wybrany Andrzej Piłat.

Na wniosek Zarządu Głównego Rubinowe Odznaki „Za zasługi dla ZDZ” Prezesów Zakładów Doskonalenia Zawodowego otrzymali: Kwiatkowski Jacek, Wilczko Zdzisław, Staszak Zbigniew, Chudy Zygmunt, Narwojsz Henryk, Dziubandowski Ryszard, Lewicka Renata, Lewicka Alina, Mikołajczak Mariusz, Micuński Tadeusz, Lenart Robert, Ignatowicz Tadeusz, Stawski Jerzy, Piłat Andrzej.

L1030132_

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć pełny skład Władz Związku ZDZ na kadencję lat 2019-2022.

Krajowa Rada:

Przewodniczący:
• Jacek Kwiatkowski (ZDZ Katowice)
Wiceprzewodniczący:
• Jerzy Wątroba (ZDZ Kielce)

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:
• Alina Lewicka (ZDZ Płock)
Członkowie:
• Waldemar Warlikowski (Warszawa)
• Katarzyna Grabowiecka (ZDZ Łódź)
• Zenon Dziołak (ZDZ Warszawa)
• Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)

Zarząd Główny:

Prezes:
• Andrzej Piłat (Warszawa)
Wiceprezesi:
• Robert Lenart (ZDZ Warszawa)
• Zdzisław Wilczko (ZDZ Białystok)
Członkowie:
• Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
• Rafał Górecki (Krajowe Centrum Akredytacji / Związek ZDZ Oddział w Warszawie)
• Dariusz Wątroba (ZDZ Kielce)
• Zbyszek Staszak (WZDZ Gorzów Wlkp)
• Cezary Krawczyński (W-M ZDZ Olsztyn)
• Krzysztof Osiński (ZDZ Szczecin)
• Marcin Jakubowski (ZDZ Katowice)