Podpisanie porozumienia z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach

W ramach kontynuacji wieloletniej współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w dniu 7 listopada 2019 roku w siedzibie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie podpisane zostało nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem ZDZ a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Spawalnictwa.

W trakcie negocjacji nad zapisami nowego Porozumienia wypracowano i uzgodniono możliwie najbardziej korzystne warunki współpracy ZDZ z Instytutem Spawalnictwa. Porozumienie to wchodzi w życie 2 stycznia 2020 roku zastępując dotychczasowe Porozumienie o współpracy z dnia 17 lipca 2006 roku.

1_porozumienie_ZZDZ_IS

Porozumienie podpisali:

Adam Pietras – Dyrektor Instytutu Spawalnictwa

Andrzej Piłat – Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ