75 lat Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

28 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się uroczystości Jubileuszu 75-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 30-lecia działalności szkół ZDZ. Uroczystość połączona była z pożegnaniem młodzieży klas czwartych Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim i W. Andersa w Opatowie.

ZDZ w Kielcach powstał 20.11.1947 roku. Nosił wtedy nazwę Naukowy Instytut Rzemieślniczy. Celem działania było kształcenie fachowców i rzemieślników potrzebnych do odbudowy kraju po zniszczeniach spowodowanych przez II wojnę światową. Pierwsze kursy organizowane były głownie dla potrzeb rzemiosła, a absolwenci zdawali egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Obecnie ZDZ jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie, posiadającą rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych w 19 miastach na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Stowarzyszenie jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Od wielu lat Zakład jest wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji. Na bieżąco reaguje na zmiany na regionalnym rynku pracy i dostosowuje ofertę kształcenia, co jest szczególnie doceniane przez pracodawców. W skali kraju wyróżnia się bogatą tradycją, doświadczeniem i renomą, a w wśród klientów indywidualnych cieszy się powszechnym zaufaniem.

Najwyższe standardy w zakresie kształcenia zostały potwierdzane zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz licznych nagród i wyróżnień w tym Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród placówek oświatowych w regionie.

Więcej o historii ZDZ w Kielcach: https://www.zdz.kielce.pl/75-lat-zakladu-doskonalenia-zawodowego-w-kielcach.html

Relacja z uroczystości: https://www.zdz.kielce.pl/obchody-jubileuszu-zdz-w-ostrowcu-swietokrzyskim.html