Rekrutacja do szkół 2022/2023

UWAGA! REKRUTACJA!

W szkołach Zakładów Doskonalenia Zawodowego trwa obecnie rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. ZDZ prowadzą nauczanie w 241 szkołach (głównie niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) każdego typu. Wiele z nich posiada klasy mundurowe.

Szkoły ZDZ oferują możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i zawodowego. Oferta szkół poszerzana jest stale o nowe kierunki kształcenia.

Szkoły ZDZ są mobilnymi placówkami edukacyjnymi, szybko reagującymi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia dla młodzieży i dorosłych, rozbudowana i dobrze wyposażona baza dydaktyczna na terenie całego kraju, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, otwarta na innowacje pedagogiczne, współpraca z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi to zalety, które stale umacniają markę ZDZ.

ZDZ oferują uczniom także możliwość zdobycia w formach kursowych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które gwarantują absolwentom większą mobilność na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w planowaniu rozwoju zawodowego, uwzględniające drogi kształcenia na różnych szczeblach edukacji.

Wiele szkół ZDZ realizuje projekty w ramach różnych programów unijnych, w wyniku których uczniowie wyjeżdżają na praktyki do partnerskich szkół w krajach UE oraz wspólnie realizują przedsięwzięcia pozwalające doskonalić znajomość języków obcych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych ZDZ na ich stronach internetowych.