Branżowe Centra Umiejętności – wyniki I naboru

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)złożonych w terminie do 16 grudnia 2022 r. Decyzja selekcyjna została podjęta w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Do konkursu zgłoszono 90 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej 60 z nich przyznano dofinansowanie na łączną kwotę blisko 700 mln zł.

Wśród podmiotów, które otrzymają dofinansowanie znalazł się także ZDZ w Katowicach, który złożył wniosek w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych!

ZDZ w Kielcach również przeszedł ocenę pozytywnie i został wpisany na listę rezerwową.

Gratulujemy! :)

Informacja o wynikach I naboru znajduje się na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wyniki

Utworzenie BCU to Inwestycja za ponad 1,4 mld zł, która polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centrach kształcenia zawodowego.

Centra maja być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Więcej o BCU na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu