„Inwestycje w oświacie” – sukces WZDZ w Opolu

26 września br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki kolejnej edycji konkursu „Inwestycje w oświacie”, w którym szkoły samorządowe i niesamorządowe mogły otrzymać dofinansowanie na budowę obiektu, dostosowanie obiektu i zakup wyposażenia.

W tej edycji konkursu wsparcie otrzymają łącznie 242 projekty. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ponad 143 mln zł.

Z przyjemnością informujemy, że jednym z beneficjentów konkursu jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na dostosowanie dwóch budynków szkolnych oraz internatu do potrzeb realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.

Gratulujemy :)

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie–rozstrzygniecie