Prezes ZZDZ w Radzie Programowej ds. Kompetencji

Z radością informujemy, że w dniu 6 lipca br. decyzją członków Rady Programowej ds. Kompetencji w wyborach do prezydium funkcję Wiceprzewodniczącego ponownie powierzono Prezesowi Związku ZDZ Panu Rafałowi Góreckiemu :)

Skład prezydium przedstawia się następującą:

Przewodnicząca – Pani Minister Marzena Machałek (Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Wiceprzewodnicząca – Pani Minister Olga Ewa Semeniuk-Patkowska (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Wiceprzewodniczący – Pan Prezes Rafał Górecki (Związek ZDZ)

Uchwała RP

Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.

Więcej informacji o Radzie Programowej i Radach Sektorowych znajduje się na stronie: https://en.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji