Pożegnanie Pani Wandy Zarakowskiej

Szanowni Państwo,

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 16 czerwca zmarła Pani Wanda Zarakowska (1955-2023) – wieloletnia Dyrektor ds. szkoleń oraz Członek Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

W pracy zawodowej dała się poznać jako znakomity organizator, podejmujący nowe wyzwania edukacyjne, ważne z punktu widzenia kierunków rozwoju województwa lubuskiego. Zainicjowała specjalistyczne podyplomowe kształcenie pielęgniarek, rozwinęła kształcenie przedsiębiorców, współtworzyła Punkt Konsultacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zintensyfikowała pracę WZDZ na rzecz pozyskiwania na cele edukacyjne środków z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Systematycznie unowocześniała ofertę edukacyjną WZDZ w Gorzowie Wlkp. realizowaną w formach szkolnych i pozaszkolnych, zabiegała o unowocześnienie bazy dydaktycznej ośrodków kształcenia.

Za zwoje zaangażowanie w pracę zawodową i odnoszone sukcesy została uhonorowana złotą i rubinową odznaką „Za Zasługi dla ZDZ”, państwowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pani Wanda Zarakowska była także Menedżerem Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Gorzowie Wlkp. i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Krajowego Centrum Akredytacji.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Pracownikom WZDZ w Gorzowie Wlkp.

Informacje o pogrzebie znajdują się na stronie: https://zpwrzos.pl/nekrolog/wanda-zarakowska/?fbclid=IwAR1DNFlea_5iXdozbGopA7Op7rmN2QnRfPKqKIAm_6NIVAzByfsb6GpFZ98