Posiedzenie Centralnej Komisji Energetycznej

W dniu 14 czerwca br. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Energetycznej (CKE) działającej przy Związku ZDZ. Posiedzenie prowadził Przewodniczący CKE Pan Sebastian Kogut, który omówił problemy wynikające z powoływania Komisji Kwalifikacyjnych ds. energetycznych działających przy ZDZ według obowiązujących przepisów określonych w Ustawie Prawo Energetyczne i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. oraz interpretacji tych zapisów przez Urząd Regulacji Energetyki.

W trakcie dyskusji, w której udział wzięli Członkowie CKE oraz zaproszeni goście: Prezes Związku ZDZ – Pan Rafał Górecki, Prezes ZDZ w Płocku – Pani Alina Lewicka oraz Wiceprezes ZDZ w Poznaniu – Pan Paweł Kołakowski, przedstawiono propozycje rozwiązań, jakie należy zastosować, aby sprostać obecnym wymaganiom i odpowiednio przygotować się do składania wniosków o powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na kolejne kadencje.

CKE

CKE to powołany przy Związku ZDZ społeczny organ doradczy w sprawach szkolenia i egzaminowania w obszarze energetyki, inicjujący działania zapewniające wysoką jakość kształcenia i egzaminowania w celu utrzymania wiodącej pozycji ZDZ na ogólnopolskim rynku usług edukacyjnych.