Andrzej Piłat – Honorowy Prezes Związku ZDZ

Pan Andrzej Piłat – wieloletni Prezes Związku ZDZ, w swojej ponad 50 letniej karierze zawodowej pełnił wiele znaczących funkcji m.in.: Prezesa Krajowego Urzędu Pracy (1995-1997), Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1997), Posła na Sejm III i IV kadencji (1997-2005), czy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (2001-2004).

W latach 1981-1995 i 2005-2023 pełnił funkcję Prezesa Związku ZDZ, gdzie dzięki swojemu kunsztowi menadżerskiemu, kompetencjom, zaangażowaniu i podejmowanym inicjatywom sprawił, że Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego mógł się dynamicznie rozwijać i osiągać największe sukcesy w swej blisko 80 letniej historii stając się liderem innowacyjnych zmian na drodze do tworzenia otwartego i elastycznego systemu edukacji niepublicznej. Zawsze dbał o wysoką jakość świadczonych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego usług edukacyjnych, profesjonalizm kadry i skuteczną realizację celów rozwoju Związku ZDZ. Jego ogromny dorobek zawodowy, zasługi dla polityki, parlamentu, oświaty, gospodarki i rynku pracy zostały docenione poprzez uhonorowanie wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi.

25 maja br. w Krakowie w czasie posiedzenia Sprawozdawczo-wyborczego Krajowej Rady Związku ZDZ Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ – Pan Jacek Kwiatkowski, wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Jerzym Wątrobą oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku ZDZ – Panem Zdzisławem Wilczko (Prezesem ZDZ w Białymstoku) w imieniu całej Krajowej Rady Związku ZDZ serdecznie podziękowali ustępującemu ze stanowiska Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – Panu Andrzejowi Piłatowi za długoletnią współpracę, złożyli wyrazy uznania za Jego działalność na rzecz Związku ZDZ, gratulując osiągnięć oraz przypominając zebranym wybrane szczegóły kariery zawodowej Prezesa Andrzeja Piłata, które były przełomowe dla całego Związku ZDZ. Z okazji zakończenia pracy zawodowej Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ wręczył list gratulacyjny, wyrażając w imieniu wszystkich zebranych wdzięczność i gratulując wieloletniej, naznaczonej sukcesami pracy zawodowej.

Następnie Pan Jacek Kwiatkowski przedstawił treść Uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Prezesa”. Uchwała została entuzjastycznie przyjęta przez zebranych, a Prezes Andrzej Piłat nie krył swojego zaskoczenia. Było to znaczące wydarzenie w skali całego Związku ZDZ, gdyż po raz pierwszy przyznano ten tytuł w blisko 80. letniej historii funkcjonowania naszej organizacji. Pan Jacek Kwiatkowski wręczył ustępującemu Prezesowi Andrzejowi Piłatowi, specjalnie przygotowany drewniany dyplom, zawierający grawer potwierdzający fakt nadania tego zaszczytnego tytułu.

20230526_153500 20230526_153425

Pan Andrzej Piłat pełni obecnie funkcję Doradcy Prezesa Związku ZDZ oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku ZDZ.