Porozumienie z Instytutem ADN

22 marca br. Związek ZDZ podpisał Porozumienie o współpracy z Instytutem ADN Sp. z o.o., którego celem było wyrażenie woli współpracy w zakresie:

  • realizacji zamówień/ projektów dotyczących kształcenia i rozwoju zawodowego i osobistego uczestników transferu wiedzy,
  • wspólnej realizacji przedsięwzięć badawczych, eksperckich, edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb różnych gałęzi gospodarki, zgodnych z obszarami kompetencji i zainteresowania sygnatariuszy.

 

Strony wyrażają gotowość do podejmowania wspólnych przedsięwzięć w szeroko pojętej edukacji zgodnie z celami rozwojowymi poszczególnych sektorów i gałęzi gospodarki, finansowanych ze środków krajowych, unijnych i międzynarodowych.

Mamy nadzieję, że podpisanie ww Porozumienia to początek długotrwałej i owocnej współpracy :)

1 strona porozumienia ZZDZ