KCA – ulotka 2023

Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową realizację wieloetapowych PROCESÓW WALIDACJI (egzaminowania) oraz PROCESÓW CERTYFIKACJI (nadawania) kwalifikacji rynkowych i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata (również w ramach ZSK).

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy.

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) KCA powierza swoim zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego, które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności.

Poniżej zaktualizowana ulotka KCA 2023, do pobrania także na stronie KCA: https://kca.edu.pl/

System KCA - ulotka jpg1 System KCA - ulotka jpg2