Posiedzenie Centralnej Komisji Spawalniczej

8 listopada w siedzibie Związku ZDZ w Warszawie odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Spawalniczej. Przybyłych gości powitał Prezes Związku ZDZ Andrzej Piłat. Przewodniczący CKS Ryszard Kołaciński w swoim wystąpieniu dokonał przeglądu okresowego normy ISO 9606, omówił statystyki kształcenia spawaczy w ZDZ oraz podsumował funkcjonowanie CKS w kadencji 2019-2022. Następnie odbyła się dyskusja przedstawicieli ZDZ na temat wpływu pandemii COVID-19 na procesy kształcenia i egzaminowania spawaczy w ZDZ.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach mgr inż. Sławomir Sikora dokonał podsumowania współpracy Instytutu ze Związkiem ZDZ w ramach porozumienia z dnia 7.11.2019 r. Na zakończenie przedstawiciel firmy Automatic Laser Welder omówił zagadnienie spawania laserowego i przedstawił swoją ofertę.

Było to ostatnie posiedzenie Komisji w kadencji 2019-2022. Zarządzeniem Prezesa Związku ZDZ z dnia 2 stycznia 2023 r. został powołany nowy skład CKS na kadencję 2023-2026.